Dla stacji uzdatniania wody
 
Dla przemysłu
 
Sprzęt laboratoryjny i medyczny
 
Sprzęt poligraficzny
 
Kanały wentylacyjne
 
Wyroby kooperacyjne
 
Konstrukcje nietypowe w tym równnież prototypy
 
Tworzywa sztuczne konstrukcyjne
 
Śruby z tworzyw sztucznych
 
Gwintowane wkładki metalowe
 
Usługi
Zawiadamiamy, że z dniem 17. października 2017 roku firma WINIDUR Jan i Maciej Majewicz s.c poprzez dokapitalizowanie i zmianę składu osobowego spółki przekształciła się w WINIDUR GB Sp. z o.o.
Aktualne dane firmy:
WINIDUR GB Sp. z o.o.
Ul. Dzięgielowa 7
61-680 Poznań
NIP: 9721278345 Regon: 368312220
O firmie
Oferta
Cennik
Kontakt
kaskady naapowietrzające o wydajności 30m3/h

Z E S T A W
2  KASKADY  NAPOWIETRZAJĄCE  +  ZBIORNIK

PRZEZNACZENIE
Dla  małych  stacji  uzdatniania  wody  (gminne, zakładowe)

DANE  TECHNICZNE
Zestaw stanowią dwie kaskady o małej wydajności rzędu 30 m3/h ustawione na zbiorniku pojemności
2 m3  (może być też tylko jedna kaskada).

Kolumna kaskady składa się z dwóch segmentów – górnego i środkowego. Rolę  dolnego  segmentu spełnia zbiornik. Woda surowa dopływa do górnego segmentu, gdzie przy optymalnej wydajności utrzymywany jest stały poziom. Woda spada na ruszty umieszczone na 4 pozio- mach w środkowym segmencie. Tutaj następuje jej rozdeszczenie zwiększające maksymalnie powierzchnię wymiany gazowej. Stąd napowietrzona i odgazowana woda spływa do zbiornika, a dalej na filtry, lub do zbiornika reakcji, jeżeli taki jest przewidziany w procesie technologicznym. Przy mniejszym wykorzystaniu wydaj- ności kaskady, uzyskuje się jednakowo dobre efekty.

W dolnej części kaskady znajdują się okienka wlotu powietrza osłonięte siatką, chroniącą  wnętrze kaskady przed owadami i zanieczyszczeniami z zewnątrz. W segmencie środkowym kaskady jest właz serwisowy, przez który można swo- bodnie wyjąć ruszty i oczyścić wnętrze kaskady. Zbiornik wyposażony jest w króćce odpływowy i przelewowy, zawór spustowy i wskaźnik poziomu wody. Oprócz tego może być zainstalowany elektroniczny regulator poziomu. Na górnej ścianie zbiornika znajduje się właz serwisowy.

MATERIAŁY
Zbiornik jak również kaskady wykonane są w całości z PVC z atestem P.Z.H. na kontakt z wodą pitną.
Dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego,  nie istnieje problem korozji i urządze-
nie nie wymaga konserwacji.

WYMIARY 

Kolumna kaskady
- długość x szerokość  400 x 400 mm
- wysokość    2350 mm

Zbiornik
- długość x szerokość  1000 x 2000 mm
- wysokość    1000 mm

Całkowita wysokość zestawu  3470 mm

Przyłącza
- Króciec    - dopływu   DN 100
                 - odpływu   DN 150
                 - przelewu   DN 100
                 - wyciągu    DN 100

U W A G A
Możliwe jest wprowadzenie drobnych zmian konstrukcyjnych celem dostosowania do potrzeb i warunków technicznych danego obiektu..

DANE  TECHNOLOGICZNE
Jest to system napowietrzania otwartego, ale cały proces przebiega w zamkniętej przestrzeni kaskady
z zastosowaniem wymuszonego przepływu powietrza.

Woda po napowietrzeniu jest gazowo stabilna, to znaczy nie jest przesycona powietrzem, co może mieć miejsce przy napowietrzaniu ciśnieniowym, a skutkiem tego jest wydzielanie się pęcherzyków powietrza na złożu filtracyjnym i blokowanie przepływu.

Efekt  napowietrzenia 8 – 11 mg O2/ litr
Efekt odgazowania  usunięcie wolnych gazów CO2, H2S, NH4 do ilości śladowych

DOSTAWA  I  MONTAŻ
Producent dostarcza zestaw na miejsce i dokonuje montażu przez własną ekipę.
Wykonanie przyłączy i rozruch technologiczny należy do inwestora.

GWARANCJA  I  SERWIS
Firma  WINIDUR  jako producent udziela 3-letniej gwarancji .
Zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Wystawia deklaracje zgodności z atestami materiałowymi.

  

Strona główna| Mapa serwwisu|O firmie|Oferta|Kontakt