Dla stacji uzdatniania wody
 
Dla przemysłu
 
Sprzęt laboratoryjny i medyczny
 
Sprzęt poligraficzny
 
Kanały wentylacyjne
 
Wyroby kooperacyjne
 
Konstrukcje nietypowe w tym równnież prototypy
 
Tworzywa sztuczne konstrukcyjne
 
Śruby z tworzyw sztucznych
 
Gwintowane wkładki metalowe
 
Usługi
Zawiadamiamy, że z dniem 17. października 2017 roku firma WINIDUR Jan i Maciej Majewicz s.c poprzez dokapitalizowanie i zmianę składu osobowego spółki przekształciła się w WINIDUR GB Sp. z o.o.
Aktualne dane firmy:
WINIDUR GB Sp. z o.o.
Ul. Dzięgielowa 7
61-680 Poznań
NIP: 9721278345 Regon: 368312220
O firmie
Oferta
Cennik
Kontakt
komory i desorbery

KOMORY  I  DESORBERY
DLA  SUBSTANCJI  SZKODLIWYCH

Komora i desorber stanowią zestaw, który zabezpiecza otoczenie przed szkodliwym działaniem oparów kwasów i innych chemikaliów. Komora posiada konstrukcję przystosowaną do przechowywania pojemników z chemikaliami. Jest ona podłączona do wyciągu poprzez desorber. Wytworzone w komorze podciśnienie nie pozwala, aby opary wydobywały się na zewnątrz.

Desorber stanowi kolumnę wypełnioną pierścieniami Raschiga lub Białeckiego a w górnej części posiada wyjście do wyciągu. Układ ten jest zraszany wodą. Przechodzące przez desorber powietrze zostaje w tych warunkach oczyszczonei wyrzucone na zewnątrz. Opary natomiast przechodzą do wody. Komora i desorber są wykonane z PVC – tworzywa odpornego na działanie większości chemikaliów, a szczególnie mocnych kwasów. Wielkość i wydajność zostaje każdorazowo dobierana do potrzeb.

Jest to produkcja krótkoseryjna lub nawet jednostkowa wykonywana na zamówienia.

  

  


Strona główna| Mapa serwwisu|O firmie|Oferta|Kontakt