Dla stacji uzdatniania wody
 
Dla przemysłu
 
Sprzęt laboratoryjny i medyczny
 
Sprzęt poligraficzny
 
Kanały wentylacyjne
 
Wyroby kooperacyjne
 
Konstrukcje nietypowe w tym równnież prototypy
 
Tworzywa sztuczne konstrukcyjne
 
Śruby z tworzyw sztucznych
 
Gwintowane wkładki metalowe
 
Usługi
Zawiadamiamy, że z dniem 17. października 2017 roku firma WINIDUR Jan i Maciej Majewicz s.c poprzez dokapitalizowanie i zmianę składu osobowego spółki przekształciła się w WINIDUR GB Sp. z o.o.
Aktualne dane firmy:
WINIDUR GB Sp. z o.o.
Ul. Dzięgielowa 7
61-680 Poznań
NIP: 9721278345 Regon: 368312220
O firmie
Oferta
Cennik
Kontakt
mokre stoły dla radiografii przemysłowej - tanki czterokomorowe


Przeznaczenie
Do ręcznej obróbki błon do radiograficznej nieniszczącej kontroli materiałów.
Tanki mogą stanowić wyposażenie mobilnej ciemni RTG do wykonywania badań na terenie budowy.

Tank  typ  04

Opis  i  użytkowanie
Tanki wykonane są z PVC  (winidur) – tworzywa odpornego na chemikalia. Tank składa się z czterech komór. Każda  komora ma osobną przykrywę z uszczelnieniem, a całość jest zamknięta jeszcze jedną przykrywą z uszczelką dokręcaną śrubami. Rozwiązanie to daje zabezpieczenie przed wyciekaniem płynów z poszczególnych komór  podczas przewozu ciemni.

Komora IV do płukania końcowego wyposażona jest w instalację obiegu wody bieżącej. Woda do płuczki doprowadzana jest wężem przez rozetę wmontowaną w dno komory. Rozwiązanie to daje efekt zawirowania i dobrą skuteczność płukania.

Wszystkie komory mają zawory spustowe. Zawartość z komór może być zlewana bezpośrednio do rynienki odpływowej, znajdującej się pod zaworami. Dalej z rynienki przyłączonym wężem do ścieku.
Jest też możliwość zlewania zużytych odczynników poza rynienkę do osobnego pojemnika.
W tym celu na końcówkę zaworu nasadza się wylewkę i podstawia pojemnik.

Tanki wykonywane są w dwóch typach różniących się wielkością:
- Typ  04  oraz  Typ 04A  (patrz dane techniczne)

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne tanku     

typ  04

typ 04A

 

 

 Długość komory

530x495

515x495

 

 

 Szerokość / pojemność komory

1090 mm

1090 mm

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary wewnętrzne i  pojemność
Długość komory 

420 mm

220 mm

 

 

Szerokość / pojemność mm / litry
komora  I - wywoływacz 
                 komora  II - płukanie pośrednie
                 komora  III - utrwalacz
                 komora  IV - płukanie końcowe

170 / 35 
170 / 35 
170 / 35
170 / 35

170 / 18
170 / 18
170 / 18
170 / 18
  

Głębokość  całkowita
Głębokość robocza

550 mm

550 mm

 

 

500 mm

500 mm

 

 


Gabaryty  zewnętrzne
Długość X szerokość  w mm
Wysokość wraz z przykrywą  

 

 

 

 


765X290
1110 mm 


765X290
1110 mm 

 

 

Na specjalne zamówienie możemy wykonać tanki o innych parametrach.

Gwarancja
Firma  WINIDUR  jako producent udziela 3-letniej gwarancji

Zobacz cennik

Strona główna| Mapa serwwisu|O firmie|Oferta|Kontakt