Dla stacji uzdatniania wody
 
Dla przemysłu
 
Sprzęt laboratoryjny i medyczny
 
Sprzęt poligraficzny
 
Kanały wentylacyjne
 
Wyroby kooperacyjne
 
Konstrukcje nietypowe w tym równnież prototypy
 
Tworzywa sztuczne konstrukcyjne
 
Śruby z tworzyw sztucznych
 
Gwintowane wkładki metalowe
 
Usługi
Zawiadamiamy, że z dniem 17. października 2017 roku firma WINIDUR Jan i Maciej Majewicz s.c poprzez dokapitalizowanie i zmianę składu osobowego spółki przekształciła się w WINIDUR GB Sp. z o.o.
Aktualne dane firmy:
WINIDUR GB Sp. z o.o.
Ul. Dzięgielowa 7
61-680 Poznań
NIP: 9721278345 Regon: 368312220
O firmie
Oferta
Cennik
Kontakt
kaskady napowietrzające o wydajności 125-300 m3/h

I.  PRZEZNACZENIE
Urządzenia są przeznaczone do napowietrzania wody surowej z ujęcia podziemnego w stacjach uzdatniania wody. Mogą być stosowane zarówno w obiektach nowobudowanych jak też modernizowanych. Zastosowanie kaskad oprócz niezbędnego natlenienia wody,
zapewnia równoczesne  i skuteczne jej odgazowanie.

II.  KONSTRUKCJA  I  WYMIARY
Podstawową konstrukcję kaskady stanowi 8-kątna kolumna, której wielkość jest za- leżna od zakładanej wydajności. Decydujący w tym względzie jest przekrój, określany jako średnica koła wpisanego.

Oferowane sa następujące wielkości
Ø   900 mm  - wydajność  125 m³ / h
Ø 1000 mm  -  155 m³ / h
Ø 1200 mm  -  220 m³ / h
Ø 1400 mm  -  300 m³ / h

Wysokość kaskady może wynosić  od 3000  do  3800 mm z podziałem na 3 segmenty i jest zależna od wielu szczegółów konstrukcyjnych, ale także od wysokości  pomieszczenia napowietrzalni.

Stosowane są dwa rozwiązania przepływu powietrza przez wnętrze kaskady.

1. Przepływ  swobodny
Wlot powietrza przez okienka w górnej części kaskady siłą zassania przez prąd spadającej wody, a wylot przez okienka w dolnym segmencie. Przy właściwym doborze ilości i wielkości okienek, dopływ powietrza jest  wystarczający dla prawidłowego przebiegu procesu.

2. Przepływ  wymuszony
Rozwiązanie polega na zastosowaniu wentylatora wyciągowego. Powietrze przepływa przez kaskadę w przeciwprądzie spadającej wody i wyrzucane jest kanałem wentylacyjnym w górnym segmencie. Zaletą tego systemu jest to, że z reguły agresywne gazy pochodzące z odgazowania, mogą być usuwane na zewnątrz, co zapobiega korozyjnemu oddziaływaniu na elementy konstrukcyjne budynku. Poza tym pozbywamy się nieprzyjemnych zapachów.

Podstawowe parametry eksploatacyjne, oraz pozostałe szczegóły konstrukcyjne są zawsze dostosowane do zapotrzebowania i warunków technicznych danego obiektu.

III.  STOSOWANE  MATERIAŁY
Kaskady są wykonywane z tworzyw sztucznych. Dotyczy to podstawowej konstrukcji, jak  też elementów wyposażenia. Wszystkie materiały posiadają  wymagane atesty.

IV.  PRZEBIEG  PROCESU  I  OSIĄGANE  WYNIKI
W procesie napowietrzania w kaskadzie następuje nasycenie wody tlenem, którego obecność jest konieczna na dalszym etapie uzdatniania.
Równocześnie ma miejsce odgazowanie. Obecne w wodzie surowej gazy zostają usunięte do ilości śladowych. Są to głównie  CO2, H2S  i  NH3

Efekt napowietrzenia jest określany zawartością wolnego tlenu.
Możliwe do uzyskania wyniki to  8 – 11 mg O2/ litr zależne od temperatury wody i przy skutecznej wentylacji pomieszczenia napowietrzalni.
Woda jest doprowadzana do górnego segmentu kaskady, skąd przez układ rurek spustowych spada w dół na ruszty, gdzie następuje jej rozdeszczenie, co daje powiększenie powierzchni wymiany gazowej.
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, uzyskuje się jednakową skuteczność procesu niezależnie od obciążenia hydraulicznego związanego ze zmiennym zapotrzebowaniem dobowym i sezonowym.
Ruszty są rozmieszczone w segmencie środkowym na czterech poziomach.
Tutaj znajduje się też właz.
Woda spływa do segmentu dolnego, a stąd dalej do zbiornika reakcji.
W segmencie dolnym  umieszczony jest zawór spustowy.
Segmenty górny i dolny posiadają wskaźniki poziomu wody.
Poszczególne segmenty skręcane są śrubunkami ze stali nierdzewnej.

V.  ZALETY  KASKAD  NAPOWIETRZAJĄCYCH

 1. Spełniają wymogi technologiczne i zapewniają wysoką skuteczność
 2. Osiągają dużą wydajność.
 3. Wykorzystanie naturalnej metody bez stosowania chemii.
 4. Woda po napowietrzeniu jest gazowo stabilna, to znaczy nie jest przesycona powietrzem, które może wówczas wydzielać się na złożu filtracyjnym i blokować przepływ. Takie zjawisko może mieć miejsce przy napowietrzaniu ciśnieniowym.
 5. Zapewnienie warunków higieny. Proces przebiega w zamkniętej przestrzeni kaskady, a okienka są zabezpieczone przed owadami i zanieczyszczeniami z zewnątrz.
 6. Możliwość ograniczenia wielkości napowietrzalni do powierzchni koniecznej do montażu kaskad.
 7. Eliminacja metody napowietrzania ciśnieniowego i związanych z tym kosztów budowy i eksploatacji niezbędnych do tego instalacji.
 8. Zastosowanie tworzyw sztucznych daje również inne korzyści:
     - całkowicie eliminuje problem korozji
     - kaskada nie wymaga konserwacji
     - znaczne zmniejszenie wagi w stosunku do wykonania ze stali
        i obniżenie kosztów wykonania
     - estetyczny wygląd

VI.  DOSTAWA  I  MONTAŻ
Producent dostarcza kaskady i dokonuje montażu przez własną ekipę.

VII. GWARANCJA  I  SERWIS
Firma  WINIDUR jako producent udziela 3-letniej gwarancji, zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, wystawia deklaracje zgodności.

VIII.   C  E  N  Y
Ceny ustalane są indywidualnie i zależą od  wielkości kaskad i zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych.
Na składane zapytania przygotowujemy kalkulacje wstępne.

Niektóre wykonane inwestycje:

  

  

  


L I S T A   R E F E R E N C Y J N A

Zakład Technologii Uzdatniania Wody Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pracownia  Projektowania  Wodociągów  WOGA  w  Poznaniu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  we Wrześni
AQUA  Sp.z o.o. w Poznaniu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościerzynie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu n/Odrą
AQUANET  S.A.  w Poznaniu
AQUANET  -  Stacja Uzdatniania Wody w Mosinie
Miejska Gospodarka Komunalna w Oleśnicy
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich  http://www.forum-wodociagi.pl/
MIKROSIL Polska w Radomiu
Przedsiębiorstwo  EUROAQUA w Poznaniu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu
Stacja Uzdatniania Wody w Lubnowie gmina Oborniki Śląskie
ENVIROTECH  Sp.z o.o.  w Poznaniu
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wągrowcu
Stacja Uzdatniania Wody  Otoczna k/Wrześni
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu
P.T.H.U. HYDRO-MARKO w Jarocinie
ALTAPLAN  Sp. z o.o.  Wrocław
Stacja Uzdatniania Wody  Wrocław-Leśnica
WZD  Spółka z o.o.  w Pszczynie
Zespół Specjalistów ds. Badań i Wdrożeń  we Wrześni
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wierzchosławicach
METROLOG  Sp.z o.o. w Czarnkowie


KASKADY Z PRZEPŁYWEM POWIETRZA

PRZEPŁYW SWOBODNY

 

PRZEPŁYW WYMUSZONY

ZOBACZ FILM

Strona główna| Mapa serwwisu|O firmie|Oferta|Kontakt