Dla stacji uzdatniania wody
 
Dla przemysłu
 
Sprzęt laboratoryjny i medyczny
 
Sprzęt poligraficzny
 
Kanały wentylacyjne
 
Wyroby kooperacyjne
 
Konstrukcje nietypowe w tym równnież prototypy
 
Tworzywa sztuczne konstrukcyjne
 
Śruby z tworzyw sztucznych
 
Gwintowane wkładki metalowe
 
Usługi
Zawiadamiamy, że z dniem 17. października 2017 roku firma WINIDUR Jan i Maciej Majewicz s.c poprzez dokapitalizowanie i zmianę składu osobowego spółki przekształciła się w WINIDUR GB Sp. z o.o.
Aktualne dane firmy:
WINIDUR GB Sp. z o.o.
Ul. Dzięgielowa 7
61-680 Poznań
NIP: 9721278345 Regon: 368312220
O firmie
Oferta
Cennik
Kontakt
Tanki 4-komorowe do ręcznego wywoływania zdjęć Rtg

width=233  width=260

 Tank typ 03
wykonany z PVC 
osadzony na stelażu
metalowym z kółkami

 Tank  typ  02
stacjonarny 
wykonany z PVC
wraz z podstawą 

TANKI  4-KOMOROWE
DO  RĘCZNEGO  WYWOŁYWANIA  ZDJĘĆ  RTG
    +  medycznych
    +  weterynaryjnych
    +  przemysłowych

Tanki 4-komorowe produkowane są w kilku wersjach
    TYP  02  -  stacjonarny
    TYP  03  -  na stelażu  z  kółkami
    TYP  04  -  z  szczelnym zamknięciem, możliwością przewożenia tanku
                     z pełnymi komorami  i wykonywania zdjęć przemysłowych na budowie.
    TYP  04 A  -  z szczelnym zamknięciem, do zdjęć mniejszych formatów
                        (patrz tabela danych technicznych)

Opis  budowy  i  użytkowanie  -  wspólne dla wszystkich typów
We  wszystkich tankach każda komora posiada zawór spustowy, a do komory  III
dodatkowo dołączona jest wylewka. Pod zaworami znajduje się rynienka odpływowa.

Komora  IV do płukania końcowego wyposażona jest w instalację obiegu wody bieżącej.
Woda do płuczki doprowadzana jest  wężem przez rozetę wmontowaną w dno komory.
Rozwiązanie to  daje efekt zawirowania i dobrej skuteczności płukania.
Odpływ wody przez system przelewowy do rynienki.

Zlewanie zawartości z tanku  Zawartość komór  I, II i IV zlewana jest po otwarciu zaworu bezpośrednio
do rynienki odpływowej. Przy komorze III  jest możliwość  zlewania zużytego utrwalacza  poza rynienkę
do osobnego pojemnika. W tym celu na króciec zaworu nasadza się wylewkę i podstawia pojemnik.
Przy zdjętej wylewce zawartość komory III spływa również do rynienki.
Odpływ z rynienki jest przez wąż, który należy skierować do kratki ściekowej.

Tanki 02 i 03  posiadają jedną przykrywę na wszystkie komory.

W tankach  04  i  04A  każda komora ma osobną przykrywę z uszczelnieniem,
a nadto jedną wspólną przykrywę z uszczelką dokręcaną śrubami
.

Tank typ 04
z szczelnym zamknięciem
do przewozu i wykonywania zdjęć na budowie

 

 

DANE  TECHNICZNE
Wymiary zewnętrzne tanku     

typ  02

typ

typ  04

03 typ  04A

 długość x szerokość mm

530x495

515x495

765x490

765x290

 wysokość z przykrywą

1090 mm

1090 mm

1110 mm

1110 mm

 

 

 

 

 

Wymiary wewnętrzne i  pojemność
Długość komory 

400 mm 

400 mm

420 mm

220 mm

Szerokość / pojemność
mm/litry     komora  I
                 komora  II
                 komora  III
                 komora  VI

100 / 20
100 / 20
100 / 20
170 / 35

100 / 20
100 / 20
100 / 20
175 / 35

170 / 35
170 / 35
170 / 35
170 / 35

170 / 18
170 / 18
170 / 18
170 / 18

Głębokość  całkowita
robocza

550 mm

550 mm

550 mm

550 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

U w a g a  -  na specjalne zamówienie możemy wykonać tanki o innych parametrach.
G w a r a n c j a  -  Firma  WINIDUR jako producent udziela 3-letniej gwarancji.

ZOBACZ CENNIK »

Strona główna| Mapa serwwisu|O firmie|Oferta|Kontakt