Dla stacji uzdatniania wody
 
Dla przemysłu
 
Sprzęt laboratoryjny i medyczny
 
Sprzęt poligraficzny
 
Kanały wentylacyjne
 
Wyroby kooperacyjne
 
Konstrukcje nietypowe w tym równnież prototypy
 
Tworzywa sztuczne konstrukcyjne
 
Śruby z tworzyw sztucznych
 
Gwintowane wkładki metalowe
 
Usługi
Zawiadamiamy, że z dniem 17. października 2017 roku firma WINIDUR Jan i Maciej Majewicz s.c poprzez dokapitalizowanie i zmianę składu osobowego spółki przekształciła się w WINIDUR GB Sp. z o.o.
Aktualne dane firmy:
WINIDUR GB Sp. z o.o.
Ul. Dzięgielowa 7
61-680 Poznań
NIP: 9721278345 Regon: 368312220
O firmie
Oferta
Cennik
Kontakt
Mapa strony
1.O firmie
2.Oferta
3.Cennik
4.Kontakt
5.PRODUKCJA
1.Dla stacji uzdatniania wody
1.   kaskady napowietrzające o wydajności 125-300 m3/h
2.   kaskady naapowietrzające o wydajności 30m3/h
3.   dyplom uznania kaskady
4.   dysze białostockie
2.Dla przemysłu
1.   kraty ociekowe pod beczki i pojemniki z chemikaliami
2.   zestawy wanienek do obróbki chemicznej i czernienia metali
3.   mokre stoły dla radiografii przemysłowej - tanki czterokomorowe
4.   pompy ręczne do kwasów
5.   komory i desorbery
3.Sprzęt laboratoryjny i medyczny
1.   Tanki 4-komorowe do ręcznego wywoływania zdjęć Rtg
2.   Kuwety laboratoryjne
3.   Osadnik do gipsu
4.   Osadnik do gipsu na kółkach z syfonem
5.   Zlew z osadnikiem do gipsu
6.   Pojemniki do mycia wałków ciemni automatycznych
7.   Pojemniki do czyszczenia wałków wywoływarek automatycznych
8.   Pojemniki do odczynników wywoływarek automatycznych
9.   Zestawy tanków z basenem zbiorczym
10.   Pojemnik na odczynniki do wywoływarek automatycznych
11.   Pojemniki do próbek moczu
4.Sprzęt poligraficzny
1.   Urządzenia do mycia wałków wodnych
2.   Pojemniki do czyszczenia wałków wywoływarek automatycznych
3.   Kuwety pionowe do wywoływania płyt offsetowych
4.   Kuwety poziome do wywoływania płyt offsetowych
5.   Suszarki do płyt offsetowych
6.   Komory do mycia sit do sitodruku
7.   Dobijaki do papieru
8.   Szpalty do krajarek (gilotyny)
9.   Stoły laboratoryjne
5.Kanały wentylacyjne
6.Wyroby kooperacyjne
7.Konstrukcje nietypowe w tym równnież prototypy
6.SPRZEDAZ
1.Tworzywa sztuczne konstrukcyjne
2.Śruby z tworzyw sztucznych
3.Gwintowane wkładki metalowe
7.USLUGI
1.Usługi
Strona główna| Mapa serwwisu|O firmie|Oferta|Kontakt